Über uns

Życie w podwójnym rycie, „Gość Niedzielny”, nr 4 rok LXXXVII, 31 stycznia 2010